بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیداود برجلو

استانتهران

تاریخ عضویت1398/03/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سرود رود چهل ساله / دوره اول1398/03/17 - 4:10 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/04 - 10:22 ب.ظ