بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیناصر زورقی

استانسيستان و بلوچستان

تاریخ عضویت1394/08/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:02 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 5:57 ب.ظ