بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحمیدرضا رضائی

استانفارس

تاریخ عضویت1399/02/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/09 - 1:38 ق.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/09 - 10:26 ق.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/11 - 7:33 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/11 - 7:45 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/11 - 7:51 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/11 - 7:58 ب.ظ