بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه احمدی

استانلرستان

تاریخ عضویت1399/07/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:03 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:04 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:04 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:05 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:07 ب.ظ