بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمصطفا مهیمن

استاناصفهان

تاریخ عضویت1399/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:04 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:07 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:20 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:26 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:51 ب.ظ