بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگی الهام خوشی

استانزنجان

تاریخ عضویت1398/09/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 9:49 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 9:52 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 10:05 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 10:11 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 10:13 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 10:15 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 10:17 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 10:20 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/24 - 10:44 ق.ظ