بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعاشرمحمد رئوفی۰

استانگلستان

تاریخ عضویت1399/07/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 12:41 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 12:45 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 1:14 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 1:16 ق.ظ