بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیبشری یوسفی

استانسمنان

تاریخ عضویت1398/08/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 5:24 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 3:53 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 8:45 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 8:48 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/02 - 10:40 ب.ظ