بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیناصر رهنما

استانخراسان شمالي

تاریخ عضویت1399/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:29 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:05 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:09 ق.ظ