بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیزهرا قدیانی

استانالبرز

تاریخ عضویت1398/09/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/07 - 9:55 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/07 - 9:55 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/07 - 10:00 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/07 - 10:04 ب.ظ