بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیشهرام ابراهیمی

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1399/08/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 7:16 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 7:17 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 7:23 ب.ظ