بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه سلیمان ‍‍‍بور

استانقم

تاریخ عضویت1396/10/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/19 - 10:00 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/19 - 10:03 ب.ظ