بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیریحانه نوری

استانهمدان

تاریخ عضویت1393/02/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/15
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 7:44 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 8:21 ب.ظ
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 8:24 ب.ظ
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 8:27 ب.ظ