بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیرضا اسم خانی

استانزنجان

تاریخ عضویت1392/03/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/29
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/15 - 10:30 ق.ظ