بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمعصومه دین محمدی

استانزنجان

تاریخ عضویت1396/11/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/20
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/20
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/03
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/03
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/03
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 10:05 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 10:07 ق.ظ