بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی تشکری

استانقزوين

تاریخ عضویت1400/06/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:31 ب.ظ
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:33 ب.ظ
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:36 ب.ظ
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:39 ب.ظ
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:43 ب.ظ
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:46 ب.ظ
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 1:20 ب.ظ