بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیزهرا شعبانی

استانخوزستان

تاریخ عضویت1392/06/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
2جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
3جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
4جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
5جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
6 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/25 - 5:51 ب.ظ
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 8:45 ب.ظ
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/05 - 9:01 ب.ظ
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 2:21 ب.ظ
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 2:27 ب.ظ
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 2:41 ب.ظ
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 2:50 ب.ظ