بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحدیث محمودی

استانزنجان

تاریخ عضویت1399/02/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/01 - 12:02 ق.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/01 - 12:07 ق.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/01 - 12:09 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/01 - 12:11 ق.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/03/01 - 5:01 ق.ظ