بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه بیرانوند

استانلرستان

تاریخ عضویت1399/02/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:02 ق.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:03 ق.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:04 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:07 ق.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:14 ق.ظ