بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفردین رحیمی

استانتهران

تاریخ عضویت1400/10/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/23 - 12:02 ب.ظ
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/23 - 12:02 ب.ظ