بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگییاسمین شفیعی‌فر

استانتهران

تاریخ عضویت1398/08/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:40 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:43 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:47 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:49 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:51 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:53 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 2:55 ب.ظ