بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه به بم

استانقزوين

تاریخ عضویت1399/12/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/12/01 - 12:12 ق.ظ
2جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/12/01 - 12:20 ق.ظ