بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعبدالخالق آدمی

استانگلستان

تاریخ عضویت1399/07/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 9:59 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:14 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:15 ب.ظ