بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمرتضی فرجی

استانهمدان

تاریخ عضویت1395/07/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
2جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
3جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
4جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/23
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/23
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/08
7جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/19
8جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/19
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/12
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 10:22 ب.ظ