بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمنیژه مومنی دورباش

استانقزوين

تاریخ عضویت1394/08/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/26
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/26
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/26
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/26
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/26
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/26
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/16 - 11:43 ب.ظ
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/16 - 11:48 ب.ظ
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/16 - 11:50 ب.ظ
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/16 - 11:53 ب.ظ
14مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/16 - 11:55 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/17 - 12:57 ق.ظ
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/17 - 1:12 ق.ظ
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/17 - 1:24 ق.ظ
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/17 - 1:31 ق.ظ