بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسعید قنبری حسن کیاده

استانمازندران

تاریخ عضویت1398/06/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/14 - 10:36 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/14 - 10:38 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/14 - 10:38 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/14 - 10:40 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/22 - 12:52 ق.ظ