بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیحسین صبح خیز طبالوندانی

استانگيلان

تاریخ عضویت1396/03/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 6:24 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 6:26 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 6:29 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 6:31 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:49 ق.ظ