بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمائده هاشمی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/08/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 1:29 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 1:37 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/09 - 7:55 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/09 - 8:01 ب.ظ