بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسعید ساسانی

استانگلستان

تاریخ عضویت1397/06/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 2:59 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:31 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:56 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 6:59 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 7:11 ب.ظ