بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیحسین نظری کرنق

استاناردبيل

تاریخ عضویت1396/10/02

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 5:44 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 5:48 ب.ظ