بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیشیما زنگنه

استانخوزستان

تاریخ عضویت1392/05/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/13
2جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/13
3جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/13
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/05/13
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/24
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/24
7جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/24
8جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/24
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/24
10جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/29
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/08/04
12جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/08/13
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/25
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/25
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/04 - 6:36 ب.ظ
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/14 - 6:26 ب.ظ
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/14 - 6:50 ب.ظ
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/14 - 7:01 ب.ظ