بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحسین عبدی

استانگلستان

تاریخ عضویت1391/09/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/13
2جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/13
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/28
4جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/08
5جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/08
6جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/08
7جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/08
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/08
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/09
10جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/08/12
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/24 - 11:27 ق.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 12:53 ب.ظ
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 12:56 ب.ظ
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/13 - 11:28 ق.ظ
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/13 - 11:33 ق.ظ
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/13 - 11:34 ق.ظ