بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدرضا معلمی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1399/02/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 6:48 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 6:49 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 6:49 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 6:51 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 6:52 ب.ظ