بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگینادر براهام

استانكرمان

تاریخ عضویت1398/09/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:12 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 11:16 ق.ظ