بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی طاهری

استانفارس

تاریخ عضویت1397/11/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/20
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/20
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/20
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/20
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/22
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/16 - 5:16 ب.ظ