بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمینا گودرزی

استانالبرز

تاریخ عضویت1399/04/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:26 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:27 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 10:28 ب.ظ