بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیوجیهه چوپانی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/06/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 11:04 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:32 ب.ظ