بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسید داود دهقانی فیروزآبادی

استانيزد

تاریخ عضویت1394/12/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/07
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:23 ب.ظ
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:28 ب.ظ