بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیحسنعلی حیدری القناب

استاناردبيل

تاریخ عضویت1396/09/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/17
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/22
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 9:50 ب.ظ