بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیقاسم اردکانی

استانيزد

تاریخ عضویت1398/09/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 10:59 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 10:59 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 11:00 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 11:01 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 11:02 ب.ظ