بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعابدین زارع

استانفارس

تاریخ عضویت1394/03/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/08/26
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/12
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/09/13
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/06/04
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/05
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/05
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/05
8جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
9جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/15
10جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/15
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/04 - 4:28 ب.ظ