بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمد بزرگی

استانفارس

تاریخ عضویت1398/07/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 11:13 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 11:16 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 11:18 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 11:22 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/22 - 11:25 ق.ظ