بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیهرمز رشیدی مهر

استانخوزستان

تاریخ عضویت1399/02/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/26 - 11:12 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/26 - 11:13 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/28 - 1:44 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/28 - 11:24 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/20 - 6:14 ب.ظ