بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسید ابراهیم موسوی

استانلرستان

تاریخ عضویت1398/11/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 3:57 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 4:03 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 4:08 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 4:14 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 4:18 ب.ظ