بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیامیر رسولی

استانزنجان

تاریخ عضویت1399/08/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:34 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:38 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:41 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:44 ق.ظ