بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیالهه دروگر

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1394/11/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/24
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/24
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/24
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/24
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/24
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/24
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 12:53 ب.ظ
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 12:55 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 12:57 ب.ظ
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/13 - 1:05 ب.ظ