بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیامیر جلالی

استانكردستان

تاریخ عضویت1396/01/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/01/22
9ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/11 - 10:17 ب.ظ
10ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/11 - 10:28 ب.ظ