بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطیما پیرهادی

استانالبرز

تاریخ عضویت1393/11/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/24
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/24
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/08/15
4جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/22
5جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/22
6جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/22
7جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/22
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/22
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/08/22
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/25
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/02/31
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/02/31
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/02/31
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 6:10 ب.ظ