بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمنصوره فاضلی

استانمازندران

تاریخ عضویت1400/06/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 10:43 ب.ظ
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 10:45 ب.ظ
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 10:47 ب.ظ
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 10:48 ب.ظ