بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی یاورزاده

استانقزوين

تاریخ عضویت1399/11/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:23 ب.ظ
2جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:26 ب.ظ
3جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:35 ب.ظ
4جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:42 ب.ظ
5جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:44 ب.ظ
6جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:56 ب.ظ
7جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 8:03 ب.ظ